Projekty UE

 

Firma ALTER Justyn Bujwicki realizuje projekt p.n.

Wdrożenie innowacji w produkcji z zastosowaniem elementów stalowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych modułów  w konstrukcji stalowej poprzez budowę nowej hali z linią technologiczną.

Wartość projektu 5 602 110.66 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego 3 188 193.05 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/06/2021 – 30/11/2022