Certyfikaty

  • Posiadamy niezbędne certyfikaty na wykonywanie konstrukcji stalowych w klasie EXC-2 zgodnie z normą PN-EN 1090-2.
  • Posiadamy wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji.
  • Spełniamy wymagania jakości dotyczące spawania materiałów zgodnie z PN-EN ISO 3834-3.
  • Spawacze posiadają aktualne uprawnienia według EN ISO 9606-1 oraz EN ISO 9606-2
  • Proces spawania jest stale nadzorowany przez Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE) oraz Kontrolera Jakości (VT).
  • Posiadamy certyfikaty przeszkolenia personelu od producentów farb przemysłowych PPG, Hempel oraz Tikurilla