Projekt, prefabrykacja oraz montaż wraz z poszyciem