Prefabrykacja oraz montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej