Projekt oraz wykonanie konstrukcji stalowej hali magazynowej

Projekt oraz wykonanie konstrukcji stalowej hali magazynowej

Projekt konstrukcyjny hali magazynowej o powierzchni 1800 m2 wraz z prefabrykacja oraz montażem.