Prefabrykacja oraz montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej